Kennis in Huis Kennis in Salaris, HR, Sociale lasten en AVG

WGA Management

Het kan u als werkgever een keer overkomen: een (ex-)medewerker wordt langdurig ziek. Na 104 weken loondoorbetaling heeft deze medewerker mogelijk recht op een WGA-uitkering. Middels de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) of een verzekeringspremie betaalt u voor de WGA-uitkeringslasten van deze medewerker. Deze lasten worden tot wel tien jaar aan uw organisatie toegerekend.

UWV is vervolgens verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)medewerker. Om grip te houden op deze kosten, is het belangrijk dat u dit verloop nauwgezet opvolgt.

Wat wij doen

Met WGA Management krijgt u als organisatie controle over de te betalen Whk-premies. Kennis in Huis brengt uw huidige en toekomstige kosten in beeld. Worden deze kosten terecht aan uw organisatie doorbelast, wie ontvangen er al een WGA-uitkering of worden verwacht binnenkort de WIA in te stromen?

We kijken daarnaast naar de oorzaak en het verloop van het verzuim. Zo controleren wij of een WGA-uitkering voor een (ex)-medewerker terecht is vastgesteld. We zien steeds vaker dat dit niet het geval is. En een ex-medewerker, die ziek uit dienst is gegaan, is vaak voor een werkgever uit beeld. Kennis in Huis toetst steeds alle WIA beschikkingen op juistheid.

Dit doen we door bijvoorbeeld door een herbeoordeling aan te vragen of actief bezwaar en beroep aan te tekenen tegen een beslissing van het UWV. Hierdoor realiseren wij een duurzame verlaging van uw premielast.

Kennis in huis ontzorgt

Kennis in Huis is altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Wij bewaken de deadlines van de aangevraagde herbeoordelingen en bezwaren, maar ook van de door het UWV af te geven beschikkingen. Tijdens deze processen behandelen wij alle verkregen informatie vertrouwelijk.

Door WGA-Management bent u er dus van verzekerd dat uw huidige en toekomstige WGA-uitkeringslasten goed in beeld zijn!