Kennis in Huis Kennis in Salaris, HR, Sociale lasten en AVG

AVG

Op grond van artikel 37 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het verplicht in bepaalde situaties een onafhankelijke FG (Functionaris Gegevensbescherming) aan te stellen. Onze professionals hebben de diverse opleidingen genoten en hebben hier de kennis van in huis.

Ons proces werkt als volgt:

  • Nulmeting, middels deze scan doorlopen wij uw huidige processen
  • Rapportage, deze geeft duidelijk weer welke processen binnen uw organisatie structureel moeten veranderen
  • Training/bewustwording personeel, door een gerichte en overzichtelijke training op ons trainingscentrum (of op locatie)
  • Implementatie binnen uw organisatie
  • AVG-Proof verklaring, wanneer de processen voldoen, is uw onderneming AVG-Proof en melden we ons aan bij De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) alszijnde de onafhankelijke (FG) voor uw organisatie
  • Onze Functionaris Gegevensbescherming is beschikbaar om al uw vraagstukken te beantwoorden