Kennis in Huis Kennis in Salaris, HR, Sociale lasten en AVG

Premie Werkhervattingskas

Wat is de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas(Whk)?

Bent u geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en/of de WGA? Dan ontvangt u als werkgever jaarlijks een beschikking gedifferentieerde premie Whk. Deze Whk-beschikking heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terecht zijn gekomen. Deze uitkeringen worden aan u als werkgever toegerekend.

Begin december van ieder kalenderjaar ontvangt u als werkgever van de Belastingdienst de Whk-beschikking, daar is de Whk-premie voor het komende jaar in opgenomen.

Even opfrissen, hoe wordt de gedifferentieerde premie Whk vastgesteld?

De Whk-premie wordt voor iedere werkgever apart vastgesteld. Deze bestaat uit twee componenten: de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie ZW. Voor de berekening van de Whk-premie wordt gebruik gemaakt van verschillende parameters. Deze parameters worden elk jaar door de Belastingdienst gepubliceerd en zijn als volgt:

  • De totale loonsom van een organisatie: deze parameter bepaalt of een organisatie is ingedeeld als kleine, middelgrote of grote werkgever.
  • Uitbetaalde WGA- en Ziektewet (ZW) uitkeringen: deze parameter vormt de basis voor de twee componenten van de Whk-premie en zijn onderdeel van de individuele werkgeverspremie.
  • De sectorpremie: bent u een kleine of middelgrote werkgever, dan wordt de premie (deels) bepaald door de hoogte van de sectorpremie.

Wel of geen eigenrisicodragerschap

Als werkgever bent u financieel verantwoordelijk voor de instroom in WGA en Ziektewet die ontstaat in de periode dat een medewerker bij u in dienst is. Ook ex-medewerkers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen vier weken na het einde van het dienstverband worden uw organisatie toegerekend. Twee keer per jaar kan de werkgever kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de ZW en/of WGA. In beide gevallen heeft de werkgever de optie om zich te verzekeren:

  • Privaat: Als werkgever bent u in deze situatie eigenrisicodrager. De UWV stuurt maandelijks een specificatie, waarna uw organisatie de toegerekende lasten worden afgedragen. U als werkgever kan zich hiervoor verzekeren. Stijgen de lasten, dan leidt dit vaak tot een hogere verzekeringspremie.
  • Publiek: In deze situatie bent u als werkgever geen eigenrisicodrager. De toegerekende ZW en/of WGA-lasten dragen bij aan de jaarlijkse Whk-premie.

Controleer altijd de beschikking Whk

Kennis in Huis ziet in de praktijk dat er keer op keer fouten worden gemaakt in de vaststelling van de Whk-premie. De verschillende componenten van Whk-premie en de complexiteit van de berekeningswijze leiden vaak tot deze fouten. Dit kan voor u als werkgever betekenen dat er onterecht een te hoge premie wordt berekend. Laat de Whk-beschikking dan ook altijd goed controleren.

Whk-beschikkingen kunnen met terugwerkende kracht, tot 5 jaar in het verleden, worden gecontroleerd. Doet u dit niet op tijd, dan vervalt de mogelijke besparing die u met terugwerkende kracht had kunnen realiseren.

Terugblik controle gedifferentieerde premie Whk 2020

Kennis in Huis controleert jaarlijks de Whk-beschikkingen van haar klanten. Bij 1 op de 3 van de controles van de Whk-premie 2020 hebben wij succesvol bezwaar gemaakt, waarmee een substantiële besparing is gerealiseerd.

WGA-instroomcijfers blijven stijgen

In juli heeft het UWV de Instroomcijfers WGA voor grote werkgevers gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de WGA-instroomcijfers opnieuw stijgen. De WGA-cijfers kunnen van invloed zijn op uw Whk-beschikking. 

Wat wij doen

Om uw controle en zekerheid te geven over uw beschikking gedifferentieerde premie Whk, controleren wij de opbouw van deze beschikking. Onze HR-specialisten brengen alle toegerekende uitkeringslasten voor uw organisatie in beeld. Wij controleren of deze toerekeningen terecht worden doorbelast.

Jaarlijks zien wij dat op verschillende vlakken fouten worden gemaakt in de vaststelling van deze gedifferentieerde premie door de Belastingdienst en blijkt dat een medewerker niet aan een werkgever toegerekend had mogen worden. Hierdoor betaalt u als werkgever onterecht een te hoge premie.

Wij nemen contact op met de Belastingdienst om deze fouten te herstellen. Dit doen wij door bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan wanneer wij het niet eens zijn met de beslissing.

Kennis in Huis ontzorgt

Kortom, met de controle door de specialisten van Kennis in Huis weet u als werkgever precies u aan toe bent. We nemen het hele proces voor u uit handen. Als werkgever bent u dan altijd verzekerd van een juiste beschikking en een lagere schadelast.

De controle voeren wij altijd uit over het lopende jaar of met terugwerkende kracht middels een herzieningsverzoek bij de belastingdienst. Dit kan namelijk tot 5 jaar terug!

Vul onderstaand Contactformulier in en we nemen vandaag nog contact met u op.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.